Nasze Dobro

Franciszkańskie Centrum "Nasze Dobro" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Organy Spółki

Zarząd

Piotr Rafał Pliszka – Prezes Zarządu

Bogdan Wroński – Członek Zarządu

Tomasz Tęgowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Robert Wołyniec

Andrzej Krzysztof Lengenfeld

Piotr Kurek

Wojciech Marek Kulig

Stanisław Edmund Piankowski

Dane Spółki

KRS 0000889109
NIP 5833423299
REGON 388406773

Data rejestracji: 15 marca 2021 r.

Siedziba

Adres

Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk, Polska

Kontakt

biuro@naszedobro.pl

Spółka prowadzi działalność gospodarczą poprzez swoje jednostki organizacyjne, a w szczególności poprzez:

Dom Brama Mazur w Ostródzie
Franciszkańskie Centrum Medycyny Klasztornej w Elblągu
Biuro administrowania dzierżawami i licencjami w Gdańsku